Bliv medlem af Øsal Ling

Medlemskab – 2 slags:

Almindeligt- eller støttemedlemskab

Billede1
Almindeligt medlemskab

Almindeligt medlemsskab koster
200 kr. pr. år

Dermed får man tilsendt Øsal Lings jævnlige nyhedsbreve pr. email, man får info om specielle arrangementer først, (sammen med støttemedlemmerne), og mulighed for at tilmelde sig disse først, og man har mulighed for indflydelse på foreningen og centret via generalforsamlingerne.

 • Betaling for almindeligt medlemskab overføres til Øsal Lings bankkonto hos Merkur Andelskasse:
  reg. nr: 8401 og konto nr.: 1127572
  Skriv koden ‘MED‘ og dit navn i tekstboksen ved bankoverførsel via Netbank eller ved at bede sin bank om det
 • Send ligeledes en mail til: mail.osal.ling@gmail.com om din indmeldelse med dit navn, adresse, tlf.nr. og email adresse.

NB: Ved indmeldelse i månederne: oktober, november & december gælder medlemskabet for resten året samt hele næste år.

 

Støttemedlemskab
Som støttemedlem af Øsal Ling er du med til at sikre et stabilt eksistensgrundlag for centret, der dækker husleje og andre faste nødvendige udgifter.

Støttemedlemskab koster min. 108 kr. pr. måned for folk der er godt økonomisk bemidlet.
Tallet 108 er i øvrigt et lykkebringende tal for tibetanere – du er selvfølgelig velkommen til at støtte med et højere beløb.

For dem, der mindre godt økonomisk bemidlet koster det min. 54. kr. pr. måned

Begge niveauer af støttemedlemskab giver den samme prisreduktion ved kurser og arrangementer, når dette annonceres – ofte 50% prisreduktion på entré,
med undtagelse af arrangementer med lærere, der kommer langtvejs fra eller ved mere omkostningsfulde 
arrangementer.

Støttemedlemskab giver fri og gratis adgang til Tjenresig Puja hver søndag aften og de ugentlige mandags-stille-meditationsaftener.

 • Betaling for støttemedlemskab bedes overført til vores bankkonto hos Merkur Andelskasse:
  reg. nr: 8401 og konto nr.: 1127572
  Skriv koden ‘STM‘ og dit navn i tekstboksen ved bankoverførsel via Netbank eller ved at bede sin bank om at gøre det
 • Send ligeledes en mail til: mail.osal.ling@gmail.com om din indmeldelse med dit navn, adresse, tlf.nr. og email adresse.

 

Multimedlemskab nedlægges pr. 1.1.2018.

Omrokering eller opsigelse af alm. medlemskab og støttemedlemsskab
Hvis man ønsker at skifte eller opsige sit nuværende medlemskab, bedes man meddele det på centrets mailadresse: mail.osal.ling@gmail.com

og fremover betale det pågældende medlemskontingent eller stoppe, hvis man ønsker det.