Dharmalærer Tsewang fortæller om Boddhicitta

Torsdag d. 1. november kl. 18.30 – 20.30: Bodhicitta 

Ordet Boddhicita kan opdeles i to ord: Boddhi betyder opvågnen eller oplysning. Citta betyder det som er bevidst eller sind. Bodhicitta kan oversættes som det opvågnende sind.

Boddhicitta er det altruistiske ønske om at opnå den fulde Oplysning igennem kærlighed, medfølelse og visdom, for at bringe alle andre levende og følende væsner til samme tilstand.

Der er den ønskende Boddhicitta, den engagerede aktive Boddhichitta og den absolutte Boddhicitta.

Først startes ud med ønsker om at ville hjælpe andre og man øver sig i at blive mere aktiv med at arbejde specielt indenfor De 6 Paramitas
(de 6 transenderende kvaliteter):

– gavmildhed (være generøs med hjælp til andre samt én selv på alle gavnlige planer)
– disciplin (ikke at skade nogen)
– tålmodighed (ikke lade sig forstyrre af noget)
– iver (finde stor glæde i at hjælpe andre)
– meditativ koncentration (holde koncentration og ikke blive distraheret)
– visdom, præcis viden om hvordan fænomener er

Når man udlever disse kvaliteter kaldes det engageret Bodhicitta.

Dem der udøver Boddhichitta, kaldes Bodhisattvaer, der er på vejen til at vågne op og erkende Buddhanaturen og blive Buddhaer.
(Der er også mange andre mennesker/væsner, der har og udfører disse kvaliteter – ja, hvem ved, om naboen fru Olsen inde ved siden af er en stor Bodhisattva!!).

 

File:Bodhisattva.JPG

 

I sin berømte tekst Boddhisatvaens Vej (Bodhicharyavatara) forklarer mesteren Shantideva, at ligesom dine lemmer strækker sig udad fra stammen af ​​din egen krop, så kan du medtage alle bevidste skabninger som udvidelser af dit stadigt voksende selv. Med andre ord betyder hjælp og omsorg til andre ikke, at du skal opgive din egen selvpleje og gøremål. Faktisk behøver du ikke at slippe af med dit ego overhovedet.

Som H.H. Dalai Lama påpeger: – alt du skal gøre er, at gøre ‘ego’et’ stort nok til at rumme alle væsener i din omsorg og gøre dem til modtageren af ​​den kærlighed og beskyttelse, du normalt kun reserverer for dig selv.

Absolut Bodhicitta refererer til visdommens sjette Paramita, som specifikt betyder, helt klart at se og erkende, ‘hvordan fænomener og altings beskaffenhed dybest set er’.

Ingen tilmelding og man kan komme fra gang til gang.

Entré pr. gang:
Ikke medlemmer – 100 kr.
Alm. medlemmer – 75 kr.
Støttemedlemmer – 40 kr.
Eller lav en aftale og betal hvad du har råd til.