Meditation og bøn

Centret tilbyder rolige og egnede rammer for meditation og fælles bøn: den populære mandagsmeditation for både nye og gamle, Tjenresig puja – en hyldest med bønner og visualisering til buddhaen for kærlighed og medfølelse, samt forskellig undervisning i meditationsformer og rum for også individuel praksis.

Lakha Lama vil undervise d. 20. – 22. marts, meditationsundervisningen det næste halvårsæson vil dels være ‘introduktion til meditation’ med Dharmalærer Tsewang på en del fredageaftner i lige uger kl. 19 – 21, dels igennem F.O. aftenskoleholdet torsdage med Dharmalærer Birgit Scott om buddhisme fra 7. april og inden da underviser hun i Chenresig praksis tirsdage i lige uger, nonne og Dharmalærer ani Tenzin kommer fredag d. 6. og lørdag d. 7. marts og underviser ‘tanketrænning’ – også kaldt for ‘Lo Djong’ på tibetansk og buddhist, journalist og forfatter Erik Meier Carlsen giver foredrag om De Fire Ædle Sandheder samt de to grundlæggende meditationsformer: Shine og Lhagthong (tibetansk) eller Shamata og Vipashyana (Sanskrit) onsdage i lige uger i marts samt d. 1. april.

Læs mere om disse aktiviteter i kalenderen og hold ligeledes øje med via nyhedsmails, hvis der dukker anden undervisning og andre praksismuligheder op.