En interreligiøs aften om ‘Frans og The Spirit of Assisi’ med franciskansk lægsøster Bente Wolf

Torsdag d. 10. oktober kl. 19 – 22:
“Frans og the Spirit of Assisi”

 

Basilica di San Francesco, (Frans’ gravkirke), set fra dalen i maj 2016.

Den danske franciskanske lægsøster Bente Wolf fra Assisi gæster Danmark til oktober. Foruden en weekendretræte 12. og 13. oktober i DFTI, Aarhus, tilbydes en aften i Øsal Ling om:
”Frans & the Spirit of Assisi”:

 

 

Program:

kl. 19.00:        Velkomst og meditation i ”the Spirit of Assisi”
kl. 19.30:         Assisi i vor tid i fodsporene på Frans for at fremme fred gennem interreligiøst
dialogarbejde
kl. 20.30:        Pause
kl. 20.50:        Meditation i Frans’ ånd af broder-/søsterskab
kl. 21.10:         Frans’ forhold til naturens riger, som i vor tid inspirerer millioner af menneske
jorden over – også hans navnebror Pave Frans.

Den lille fattige tiggermunk, Frans af Assisi (1182-1226), er en af den europæiske historie og kulturs mest tidløst inspirerende skikkelser, der i enestående grad har en helt nutidig appel.
Begrebet ”the Spirit of Assisi”, som Pave Johannes Paul II introducerede i 1986, repræsenterer for mange mennesker på tværs af nationer, kulturer, ideologier og religiøse overbevisninger et håb, ligesom Assisis ånd dybt beriger og inspirerer de over 6 millioner mennesker, der årligt strømmer til den smukke, lille middelalder-bjergby i Umbrien.
Som skytshelgen for miljø og økologi træder Frans af Assisi direkte og meget synligt ind i den nutidige debat om bæredygtighed, ligesom han med pave Frans som talsmand er blevet en central inspirator i debatten om klima, miljø, flygtningene, Europa og senest om fremtidens globale økonomi.

Bente vil i aftenens to indlæg fokusere på Frans’ i 1200-tallet epokegørende mission med fredsarbejde via interreligiøs dialog og dette virke i Assisi i vor tid, samt hans dybe forståelse af den menneskelige families enhed i et broder-/søsterskab med hele Guds Skabning, der udtrykte sig i, at han kaldte alt broder og søster, f.eks. Søster Moder Jord, Broder Sol, Søster Måne, Broder Ulv, Søster fugl, Broder Ild og Søster Vand, etc.

Kort om indlæggene: Frans var den første religiøse leder, der praktiserede interreligiøs dialog, da han i 1219 under de blodige 5. korstoge gik til og mødte Sultanen af Ægypten, den muslimske hærfører Melek El- Kamel.
Der skulle gå 750 år, før en af hans efterfølgere, den også i Danmark kendte og afholdte franciskanermunk, Pater Max Mizzi (1930-2008), tog dette virke fra Frans op og blev en af pionererne for, at Assisi i vor tid er et vigtigt sted for globalt fredsarbejde, også via interreligiøs dialog, hvorefter byen i dag kaldes Fredens By.
Frans’ broder-/søsterskabsforståelse i forhold til alle riger på jorden er fortalt i mange kilder og legender om helgenens liv og virke, som i dag inspirerer millioner af mennesker fra alle nationer, kulturer og religioner jorden i vor kamp for at redde jordens klima.

Et væsentligt element under aftenens samvær er de to meditationer, hvor vi vil åbne vore hjertecentre for Assisi smukke ånd af kærlighed og fred.

Bente Wolf er født i Danmark. Efter mange års åndelig søgen og træning i forskellige spirituelle bevægelser startede hendes egentlige livsopgave med at folde sig ud i 1999, hvor hun var på sit første ophold i Assisi efterfulgt af gentagne ophold i de følgende 2 år.
I 2001 startede hun sit nære samarbejde med franciskanermunken og præsten Pater Max Mizzi OFM Conv. i hans pionermission med arbejde for dialog mellem verdensreligionerne, som han i Frans’ ånd startede i Assisi i 1960.
I 2003 flyttede Bente permanent til Assisi, hvor hun startede virket med at holde retræter for spirituelt søgende mennesker i Assisi og udenlands samt fortsatte sit nære samarbejde med Pater Mizzi indtil hans overgang i marts 2008. Samarbejdet fortsætter med Pater Mizzis efterfølger, Padre Silvestro Bejan OFM Conv., og andre franciskanerbrødre og –søstre i Assisi, ligesom opgaven med at forstærke, formidle og udsprede ”the Spirit of Assisi” fortsættes, bl.a. via retræter i Assisi og Skandinavien og via lysrejser til andre lande samt via artikel- og nyhedsbrevformidling.
Yderligere oplysninger om Bentes virke i Assisi Mission kan læses på følgende link:
www.assisimission.net


Pris:  kr. 100 for medlemmer af Øsal Ling, kr. 150 for ikke medlemmer.
Øvrige donationer til lægsøster Bente er også meget velkomne!
Eller lav en aftale og betal hvad du har råd til.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

I 2002 var Lakha Lama og Pater Mizzi hovedtalere under et smukt, hjertevarmt
samvær i Helligaandshuset med titlen ”Et møde mellem to fredsskabere”