Filmforedrag m. Khenpo Thultrim Gyatso Rinpoche og Dharmalærer Birgit ScottSøndag d. 7. oktober kl. 14.30 – 16.45 – har vi den store glæde, at kunne byde Khenpo Rinpoche velkomen i Øsal Ling i form af en video
taget direkte fra det enorme digitale bibliotek af hans belæringer, der er samlet og gjort tilgængeligt fornyeligt på Nettet af Dharmalærer Birgit Scott. Filmen er anden halvdel af den, der blev vist d. 2. sept. Man kan godt deltage uden at have været med første gang.

Rinpoche er en af de største nulevende Dharmamestre. Han er født i Øst Tibet i området, der hedder Kham, praktiserede som yogi i klippehuler rundt om i Tibet og modtog hele den mangeårige uddannelse, der fører til både Khenpo og Geshe grader, de højeste man kan opnå indenfor uddannelsesforløbet i Dharma.

Han er mester af både Kagyu , Nyingma og Gelugpa’s højeste belæringer, der fører henholdsvis til Mahamudra, Dzogchen, og Middelvejen.

I 1977 blev han introduceret i Danmark af d. 16. Karmapa, som Dharmalærer for samtlige de centre, der var i opblomstring på daværende tidspunkt over hele Europa. Trungpa Rinpoche inviterede ham også til sine mange centre i USA, hvor han efterhånden spillede en afgørende rolle i udbredelsen af Dharma over hele Nordamerika.

 

 

Denne gang d. 7. okt. skal vi sammen med Dharmalærer Birgit Scott fortsætte med video med Khenpo Rinpoches forklaringer til en sang fra Yogien Gotsangpa.
Videoen er optaget i Seattle 2001. Dzogchen Ponlop Rinpoche er også til stede.

Der er oversættelse til engelsk på videoen og vi pauser efter hvert vers og taler om det sammen.På engelsk hedder sangen: Eight cases of Basic Goodness Not to be Shunned.
På dansk vil det blive til: Otte tilfælde, der ikke skal undgåes, fordi de essentielt er renhed.
Grunden til at Birgit har foreslået denne sang er, ‘at den er så aktuel i vores liv og forklarer, hvordan man håndterer det faktum, at livet som menneske i sin kerne består af fødsel, aldring, sygdom og død’.

Alle er velkomne uanset forhåndsviden.

Ikke-medlemmer og alm. medlemmer 75 kr.
Støttemedlemmer 40 kr.
Eller giv en donation alt efter hvad du har råd til.