Filmforedrag m. Khenpo Thultrim Gyatso Rinpoche og Dharmalærer Jim Scott

Jim og Khenpoen


Søndag d. 11. februar kl. 14.30 – 16.30
– har vi den store glæde, at kunne byde Khenpo Rinpoche velkomen i Øsal Ling i form af en video taget direkte fra det enorme digitale bibliotek af hans belæringer, der er samlet og gjort tilgængeligt fornyeligt på Nettet af Dharmalærer Birgit Scott.

Rinpoche er en af de største nulevende Dharmamestre. Han er født i Øst Tibet i området, der hedder Kham, praktiserede som yogi i klippehuler rundt om i Tibet og modtog hele den mangeårige uddannelse, der fører til både Khenpo og Geshe grader, de højeste man kan opnå indenfor uddannelsesforløbet i Dharma.

Han er mester af både Kagyu , Nyingma og Gelugpa’s højeste belæringer, der fører henholdsvis til Mahamudra, Dzogchen, og Middelvejen.

I 1977 blev han introduceret i Danmark af d. 16. Karmapa, som Dharmalærer for samtlige de centre, der var i opblomstring på daværende tidspunkt over hele Europa. Trungpa Rinpoche inviterede ham også til sine mange centre i USA, hvor han efterhånden spillede en afgørende rolle i udbredelsen af Dharma over hele Nordamerika.
I videoen søndag d. 11. feb. forklarer han en af sangene spontant sunget af  Milarepa, en af Tibets største Yogier.  Sangen giver, i få ord, let anvendelige metoder for at erkende sindets natur, Mahamudra, og derved realisere sit fulde potentiale. Samtidigt er de ord Milarepa bruger i sangen og Khenpo Rinpoche bruger i forklaringen let forståelige og omhandler emner helt relevant til livet her og nu, med geniale indblik i hvordan, at klare de udfordringer kroppen og vore tanker og følelser fører med sig.
Videoen er kort, så der bliver god tid bagefter til spørgsmål og diskussion ledet af Dhamalærer Jim Scott.

Alle er velkomne uanset forhåndsviden.

Ikke-medlemmer og alm. medlemmer 75 kr.
Støttemedlemmer 40 kr.
Eller giv en donation alt efter hvad du har råd til.