Shamatha & Vipassana meditation m. Dharmalærer Birgit Scott

Hvornår:
1. juni 2022 kl. 19:00 – 19:00
2022-06-01T19:00:00+02:00
2022-06-01T19:00:00+02:00
Shamatha & Vipassana meditation m. Dharmalærer Birgit Scott