Donationer

Donationer til Øsal Ling er i det store hele yderst velkomne!

De er fradragsberettigede efter Ligningslovens § 8A indenfor beløbsstørrelser fra 1 kr. op til 16.300 kr. pr. år.

Man kan indsætte sin donation til Øsal Lings konto: Reg.nr: 8401 og konto nr.: 1127572 med tekst ‘Donation‘.

Send også gerne en mail til mail.osal.ling@gmail.com med meddelelse om, at du har indsat en donation. Ønsker du skattefradrag er man nødt til også at nævne sit CPR. nr. i mailen, som vil blive taget vare på med stor diskretion efter persondataloven GDPR .

Enhver støtte er meget kærkommen!