Lo Djong m. Dharmalærer Tsewang

Lo Djong undervisning med Dharmalærer Tsewang – følgende onsdage kl. 19 – 21: 
20. marts, 17. april, 15. maj og 19. juni. Ingen tilmelding.

Formålet med Lo Djong, en traditionel Mahayana-buddhistisk praksis, er at træne sindet, og handler om på et dybt plan, at transformere ens attituder og vaner til at udvide ens selvfølelse til at omfatte den større helhed.
Det vil i første omgang være dels i f.h.t. vores omgangskreds og dels i f.h.t. vores umiddelbare omgivelser, hvor vi arbejder med vores sind og attituder, til siden hen at udvide til mere og flere og ultimativt i den sidste ende i forhold til alt levende.

I gennem Atishas ‘Syv punkter af sinds træning’ dyrkes kvaliteterne af kærlighed, venlighed, medfølelse og indsigt.
Dette mindsker samtidigt skadelige vaner, tanker, tale og handlinger. Det får vores hovedfokus væk fra selvcentrering, unødvendige bekymringer, håb og frygt hen mod en ekspansiv følelse af glæde og velvære, der udspringer af selve essensen af Mahayana – bodhichitta,
– ønsket om at blive fuldt erkendt for at kunne hjælpe alle levende væsner til ligeledes at blive det.

 

 

I Lo Djong’s 7 punkter af sinds-træning, er der 59 underpunkter med slogans, som er praktiske anvisninger til at handle mere uselvisk og kærligt i alle henseender.

Vejledningerne om Lo Djong stammer oprindeligt fra mestrene Atisha (982 – 1054) og Chekawa Yeshe Dorje (1102 – 1176), og på trods af alderen, så har de stadig en meget stor relevans.  Rådene derfra udmønter sig både gennem meditationer, der kan hjælpe tanker og sind til at blive positive, samt der gives en bred vifte af anvisninger til at forfine og højne den enkeltes etiske og kærlige tænkemåder og handlinger, og modvirker f.eks. ideer om evt. at være ‘et offer’ og at det er synd ‘for mig’.

Dharmalærer Tsewang vil på sin omsorgsfulde og vise måde bringe disse råd og metoder videre til deltagerne – både ud fra autentisk tibetansk buddhistisk tradition, sant samtidigt via hans udogmatiske, moderne og relevante anvisninger til at bruge disse råd og handlinger til udvikling igennem vores daglige liv.

Der vil udover oplæggene være mulighed for øvelser, dialog og gruppearbejde i f.b.m. undervisningen og der vil være øvelser, som man opfordres til at lave fra gang til gang imellem de månedlige undervisningsaftener. Man opfordres til at følge hele forløbet, så vidt det er muligt.

Deltagerpris: 150 kr. pr. gang + donation til Tsewang
Støttemedlemmer: 100 kr. pr. gang + donation til Tsewang
(Eller betal hvad du har råd til).