Øsal Lings årlige ordinære generalforsamling

Øsal Lings ordinære generalforsamling søndag d. 4. juni kl. 15 – 16

For alle nuværende betalende medlemmer 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Vel mødt!
Venlige hilsner fra Øsal Ling.