Øsal Lings årlige ordinære generalforsamling

Øsal Lings ordinære generalforsamling søndag d. 23. august kl. 16 – 17

For alle nuværende betalende medlemmer 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
– herunder forslag om vedtægtsændringer
7. Eventuelt

Vel mødt! Venlige hilsner fra Øsal Ling.